พลังงาน

ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำมัน แก๊ส หรือเซลล์เชื้อเพลิง FISCHER พร้อมเสนอเครื่องมือสำหรับการวัดอันเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อการปรับคุณสมบัติและการเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับเทคโนโลยีพลังงาน

Measurement of cladding coatings with the FGB2 probe

In power plants, high-alloy steel coatings are bonded onto metal components that are subject to extreme wear and/or corrosion using so-called cladding techniques. For longest service life, it is essential that the coating material is applied with uniform thickness. Continuous monitoring of the thickness is mandatory.

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์