การวิเคราะห์วัสดุ

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์วัสดุทั้งแบบ Manual กึ่งอัตโนมัติ หรือแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ความแข็งระดับจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกล

เครื่องมือทดสอบสำหรับการระบุคุณสมบัติอย่างแน่ชัดของวัสดุตั้งแต่คุณสมบัติอ่อนนิ่มไปจนถึงแข็งมาก รวมถึงชั้นเคลือบระดับไมโครและนาโนเมตร

คุณสมบัติ โบว์ชัวร์ สเปค ดาวน์โหลด
FISCHERSCOPE ST200 Brochure ST200 [PDF]

การวัดค่าความนำไฟฟ้า

เครื่องมือวัดแบบพกพาสำหรับการวัดความนำไฟฟ้า ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความแข็งและความแข็งแรง

คุณสมบัติ โบว์ชัวร์ สเปค ดาวน์โหลด
SIGMASCOPE SMP350 Brochure SIGMASCOPE SMP350 [PDF]
SIGMASCOPE GOLD Brochure SIGMASCOPE GOLD [PDF]
Brochure Gold [PDF]
MMS PC2 Brochure MMS-PC2 [PDF]

การวัดปริมาณเฟอร์ไรต์

ระบุคุณสมบัติเชิงกลและความทนต่อสารเคมีของเหล็กกล้า ด้วยการวัดปริมาณเฟอร์ไรต์

คุณสมบัติ โบว์ชัวร์ สเปค ดาวน์โหลด
FERITSCOPE FMP30 Brochure FMP30 FERITSCOPE [PDF]
MMS PC2 Brochure MMS-PC2 [PDF]

การทดสอบความเป็นรูพรุน

เครื่องวัดแบบพกพาที่มีเสถียรภาพจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ POROSCOPE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบชั้นเคลือบป้องกันที่ไม่นำไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อค้นหารูเปิดและรอยแตกร้าวแม้ตำหนิที่มีขนาดเล็ก

คุณสมบัติ โบว์ชัวร์ สเปค ดาวน์โหลด
POROSCOPE Brochure POROSCOPE HV5-20-40 [PDF]

การสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม

มาตรฐานการสอบเทียบ ขาตั้งเครื่องมือวัด ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดความหนาของชั้นเคลือบ การวิเคราะห์วัสดุ การทดสอบวัสดุ และการทดสอบความความแข็งผิวระดับนาโน ด้วยเครื่องมือวัดจาก Fischer

คุณสมบัติ โบว์ชัวร์ สเปค ดาวน์โหลด
DataCenter, DataCenter IP Brochure Datacenter [PDF]
คุณสมบัติ โบว์ชัวร์ สเปค ดาวน์โหลด
การสอบเทียบ TDS X-RAY Calibration Standards [PDF]
TR-Characterization of Cd primary and secondary reference materials [PDF]
TR-Characterization of Cr/Cu, Cr/CuSn and Cr/Fe reference materials [PDF]
TR-Characterization of Cr/Ni reference material [PDF]
TR-Characterization of Cu primary and secondary reference materials [PDF]
TR-Characterization of self-supporting Au foils and Au layers on mylar [PDF]
TR-On the Re-calibration of Au-Layer Master Reference Standards [PDF]
TR-On the re-calibration of Ni-foil reference standards [PDF]
TR-On the re-calibration of Pt-foil and Pt/Si Reference Standards [PDF]
TR-Primary reference standards for precious metal analysis (gold alloys) [PDF]
TR-On the re-calibration of Rh-foil reference standards [PDF]
TR-Re-calibration and characterization of Ti secondary reference standards [PDF]
TR-Re-calibration of self-supporting Cr foils with Cr/Fe reference standards [PDF]
TR-Re-check of Sn foils, self-supporting and mounted over Ni [PDF]
TR-Re-evaluation of Cr/Cu reference standards [PDF]
TR-Re-evaluation of Cr/Fe reference standards [PDF]
TR-Recertification of Au on Pd on Ni master standard foils [PDF]
TR-Recertification of master standards with Pd layers [PDF]
TR-Recertification of Zn and Zn/Fe secondary (“master”) reference standards [PDF]
TR-Traceability of mass per unit area and composition of ZnNi-coatings [PDF]
TR-Traceability of the amount of Phosphorus in NiP-coatings [PDF]

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์