การวัดความหนาผิวเคลือบชุบ

เครื่องวัดจาก Fischer สามารถระบุความหนาของชั้นเคลือบผิวได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ดูว่าเราทำได้อย่างไร!

คูลอมเมตริก

การวัดความหนาของชั้นเคลือบด้วยวิธีคูลอมเมตริก ตาม DIN EN ISO 2177

การทดสอบแบบ STEP

การวัดด้วยการทดสอบ STEP ตาม ASTM B764 และ DIN EN 16866

วิธีการวัดแบบกระแสไฟฟ้าไหลวน, ตรวจจับแอมพลิจูด

วิธีการทดสอบด้วยเทคนิคกระแสไฟฟ้าไหลวน (ตรวจจับแอมพลิจูด) ตามมาตรฐาน ISO 2360, ASTM 7091

วิธีการวัดแบบกระแสไฟฟ้าไหลวน, ตรวจจับมุมเฟส

วิธีการทดสอบด้วยเทคนิคกระแสไฟฟ้าไหลวน (ตรวจจับมุมเฟส) ตามมาตรฐาน ISO 21968

กระบวนการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก

วิธีการทดสอบด้วยเทคนิคการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ตามมาตรฐาน: ISO 2178:2016-3, ASTM 7091

การตรวจวัดแบบดูเพล็กซ์ EDP/Zn

การวัดแบบดูเพล็กซ์บนโลหะแผ่นที่มีการเคลือบด้วยวิธีอิเล็กโทรไลติก EDP หรือชั้นเคลือบผิวชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนแบบบาง

กระบวนการทางแม่เหล็ก

วิธีการวัดแบบทดสอบทางแม่เหล็กตามมาตรฐาน ISO 2178, ASTM 7091

วิธีการวัดแบบใช้ความต้านทานระดับไมโคร

วิธีการวัดแบบใช้ความต้านทานระดับไมโคร ตามมาตรฐาน DIN EN 1457

เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์

การวิเคราะห์ธาตุด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์และการกระจายพลังงาน (ED-XRF) ตามมาตรฐาน DIN ISO 3497 และ ASTM B 568

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์