กระบวนการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก

วิธีการทดสอบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กตามมาตรฐาน:ISO 2178:2016-3, ASTM 7091

หลักการทำงาน

วิธีการวัดแบบสัมผัส: กระแสไฟฟ้าจะกระตุ้นทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ความถี่ต่ำซึ่งมีความเข้มสอดคล้องกับระยะห่างระหว่างโพรบและผิววัสดุ ขดลวดจะวัดสนามแม่เหล็กดังกล่าวภายในเครื่องวัด สัญญาณการวัดที่ได้จะถูกแปลงให้เป็นค่าความหนาของชั้นเคลือบผิว ด้วยคุณสมบัติการวัดสัญญาณของโพรบ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณของการวัดต่อความหนาของชั้นเคลือบผิว

Schematic diagram of the magnetic induction test method. The penetration depth depends on the permeability of the base material.
Schematic diagram of the magnetic induction test method. The penetration depth depends on the permeability of the base material.

ขอบเขตการประยุกต์ใช้หลัก: วัสดุเคลือบที่ไม่สามารถทำให้เป็นแม่เหล็กได้ บนวัสดุเคลือบที่สามารถทำให้เป็นแม่เหล็กได้

  • การเคลือบด้วยวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้าด้วยโครเมี่ยม สังกะสี ทองแดง หรืออะลูมิเนียม บนเหล็กกล้าหรือเหล็ก
  • การเคลือบสี อีนาเมล แลคเกอร์ หรือพลาสติก บนเหล็กกล้าหรือเหล็ก

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์