การทดสอบแบบ STEP

การวัดด้วยการทดสอบ STEP ตาม ASTM B764 และ DIN EN 16866

ขั้นตอน STEP (การระบุความหนาและศักย์เคมีไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน) เป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานมาเป็นเวลานานการระบุความหนาของชั้นผิวเคลือบชั้นหนึ่งและความแตกต่างของศักย์เคมีไฟฟ้าในแต่ละชั้นของระบบการเคลือบนิกเกิลหลายๆชั้น ในเวลาเดียวกัน การวัดความหนาของชั้นผิวเคลือบจะทำตามวิธีคูลอมเมตริก ขณะที่มีการบันทึกโปรไฟล์ศักย์ไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโทรดอ้างอิงซึ่งเป็นโลหะเงิน AgCl โปรไฟล์ศักย์ไฟฟ้าจะแสดงขึ้นที่ส่วนแสดงผล ความหนาของชั้นผิวเคลือบในแต่ละชั้นและความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าสามารถดูได้โดยการปรับตำแหน่งของเคอร์เซอร์ตามแนวโปรไฟล์อย่างสอดคล้องกัน แสดงผลโดยตรงจากเครื่องวัด และหรือ เชื่อมต่อผ่านโปรแกรม

Schematic diagram of the STEP TEST method.
Schematic diagram of the STEP TEST method.
Schematic diagram of the STEP TEST method.

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถเปรียบเทียบได้โดยใช้วิธีนี้ อิเล็กโทรดอ้างอิงจะต้องอยู่ห่างจากตัวอย่างเป็นระยะเท่าเดิมตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องใช้เซลล์การวัดพิเศษ อิเล็กโทรดอ้างอิงซึ่งเป็นโลหะเงินจะมีลักษณะเป็นแหวนทรงกรวย ซึ่งทำให้เกิดส่วนหุ้มด้านล่างของเซลล์วัด เพิ่มเติมจากปะเก็นซึ่งจำเป็นต้องมีอยู่ ลักษณะของเซลล์วัดนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงระยะห่างที่สม่ำเสมอระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิงกับตัวอย่าง

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์