X-RAY 5000

เนื่องจากเป็นชุดอุปกรณ์แบบโมดูล อุปกรณ์ต่างๆ ของกลุ่ม X-RAY 5000 จึงสามารถนำไปผนวกในสายการผลิตได้อย่างง่ายดาย เช่น ในการตรวจวัดชั้นเคลือบวัสดุฐานที่มีพื้นผิวขนาดใหญ่ เช่น แผ่นดีบุก X-RAY 5000 คือโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด แหล่งเอ็กซ์เรย์ ชุดตรวจจับ และชุดกรองหลัก สามารถปรับให้เหมาะสำหรับความต้องการของลูกค้าได้ โดยขึ้นอยู่กับวัสดุฐานและวัสดุเคลือบ

X-RAY 5000

คุณลักษณะ

  • การตรวจวัดต่อเนื่องระหว่างที่กระบวนการกำลังดำเนินอยู่ โดยเชื่อมต่อกับระบบการผลิต
  • การประยุกต์ใช้ที่ยืดหยุ่น: ตั้งแต่สุญญากาศหรือมีอากาศ บนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงถึง 400°C
  • ด้วยการออกแบบและโครงสร้างที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ สำหรับการตรวจวัดที่แม่นยำในระยะยาวแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
  • การตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบและการวิเคราะห์วัสดุที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นผิวขนาดใหญ่

การประยุกต์ใช้:

การตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบ

  • ความหนาของชั้นเคลือบ CIGS, CIS, CdTe และ CdS ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
  • ชั้นเคลือบบางที่มีความหนาเพียงไม่กี่ µm บนแถบโลหะ ฟอยล์โลหะ และฟอยล์พลาสติก

การวิเคราะห์วัสดุ

  • องค์ประกอบของชั้น CIGS, CIS, CdTe และ CdS ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
  • การเคลือบโลหะในกระบวนการผลิตต่อเนื่อง
  • การเฝ้าตรวจสอบกระบวนการในโรงงานสปัตเตอร์และชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล