การวัดค่าความนำไฟฟ้า

เนื่องจากค่าความนำไฟฟ้าเป็นปฏิสัมพันธ์ของค่าความต้านทานไฟฟ้า จึงไม่เพียงช่วยให้ทราบว่าโลหะสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดีเพียงใด แต่ยังช่วยให้คุณสามารถสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์ประกอบ โครงสร้างจุลภาค และคุณสมบัติเชิงกลของโลหะจากข้อมูลโดยอ้อมได้อีกด้วย เมื่อใช้เครื่องวัดจาก Fischer คุณจะสามารถระบุพารามิเตอร์ที่สำคัญเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง วิธีแบบใช้กระแสไฟฟ้าไหลวนแบบพิเศษ ช่วยให้สามารถทำการวัดได้โดยไม่มีการสัมผัส แม้ภายใต้ชั้นเคลือบสีหรือพลาสติกที่มีความหนาถึง 500 μm วิธีนี้ช่วยลดอิทธิพลจากความหยาบของพื้นผิวได้ในเวลาเดียวกัน

SIGMASCOPE SMP350

อุปกรณ์พกพาที่มีขนาดกะทัดรัด สำหรับการตรวจวัดความนำไฟฟ้าของพื้นผิวโลหะและวัสดุที่เป็นของแข็งหลากหลายชนิด

SIGMASCOPE GOLD

อุปกรณ์พกพาที่สามารถตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองคำโดยปราศจากการทำลายวัสดุ โดยใช้วิธีความนำไฟฟ้า

MMS PC2

ระบบอุปกรณ์แบบโมดูล เพื่อเทคนิคการตรวจวัดที่หลากหลาย: เหมาะสมที่สุดสำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดความหนาของชั้นเคลือบและการทดสอบวัสดุ

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์