DataCenter, DataCenter IP

สร้างรายงานการทดสอบและแผนการตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย ด้วยชุดซอฟต์แวร์ DataCenter และ DataCenter IP ด้วย DataCenter คุณสามารถถ่ายโอนค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดไปยังคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาค่า ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงนี้ยังช่วยเหลือคุณในการสร้างรูปแบบเฉพาะสำหรับรายงานการทดสอบได้อีกด้วย ลักษณะแบบเป็นโมดูลทำให้สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์และฟังก์ชันทางสถิติทั้งหมดในรายงานการทดสอบได้ แม้จะไม่มีความรู้ด้านเทคนิค ค่าที่วัดได้จะถูกป้อนลงในรูปแบบรายงายและประเมินผลโดยอัตโนมัติ

DataCenter, DataCenter IP

สร้างแผนการตรวจสอบและคำแนะนำการทดสอบสำหรับเครื่องวัดความหนาของชั้นเคลือบแบบพกพา DUALSCOPE FMP150 และ FMP150 ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยซอฟต์แวร์ DataCenter IP Inspection Plan บนคอมพิวเตอร์ ส่งแผนการตรวจสอบของคุณไปยังเครื่องวัดผ่านอินเตอร์เฟส USB จากนั้นคำแนะนำในการวัดจะแสดงขึ้นที่ส่วนแสดงผลของเครื่องโดยตรง เพื่อแนะนำผู้ใช้ในการทำการวัดทีละขั้นตอน คุณจึงมั่นใจได้ถึงเงื่อนไขการทดสอบที่สม่ำเสมอสำหรับการประกันคุณภาพพื้นผิวเคลือบ โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ:

  • DataCenter คือซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์อัตโนมัติ การนำเสนอและการรับค่าที่วัดได้ ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องวัดแบบสัมผัส โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • เมื่อมีแผนการตรวจสอบ ผู้ใช้จะสามารถทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการวัดตามมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว แม้จะไม่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและป้องกันความผิดพลาด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องบันทึกค่าที่วัดได้และถ่ายโอนด้วยตนเอง
  • ซอฟต์แวร์ DataCenter IP Inspection Plan คือผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความหนาของชั้นเคลือบแบบพกพา DUALSCOPE FMP100 และ FMP150: สร้างแผนการตรวจสอบเฉพาะงาน เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจวัดอย่างถูกต้องในส่วนการผลิต

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์

ข่าวสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด