มาตรฐานการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง

ด้วยมาตรฐานการสอบเทียบต่างๆ กว่า 300 รายการ Fischer จึงมีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับการประยุกต์ใช้ทุกรูปแบบในเครือผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการสอบเทียบมีทั้งรูปแบบของแข็งและแบบฟอยล์ พร้อมด้วยธาตุบริสุทธิ์ ชั้นผิวเคลือบแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น แม้แต่ชั้นผิวเคลือบอัลลอย

มาตรฐานการสอบเทียบของเราจัดทำขึ้นภายในห้องทดลองของเรา ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 มาตรฐานการสอบเทียบต่างๆ มีทั้งการรับรองของโรงงานหรือการรับรอง ISO 17025 ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบย้อนกลับที่ต้องการ มาตรฐานการสอบเทียบที่มีการรับรอง ISO 17025 จะมีความแน่นอนในการตรวจวัดสูงสุด เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในด้านความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ จึงได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับหน่วยพื้นฐานที่เป็นที่รู้จัก เมื่อมีการร้องขอ เราสามารถให้การรับรองซ้ำสำหรับมาตรฐานของคุณได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ของคุณเองคือมาตรฐานการสอบเทียบ

ที่ห้องแล็บทดสอบของ Fischer ให้ได้มากกว่านั้น: เราสามารถทำได้แม้กระทั่งการรับรองผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเราให้เป็นวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17025 จากนั้นลูกค้าจะได้รับมาตรฐานการทดสอบที่ได้รับการรับรองซึ่งตรงกับผลิตภัณฑ์ทุกประการ สำหรับการรับรอง ห้องแล็บทดสอบของเราสามารถทำการทดสอบได้หลากหลายวิธี ซึ่งกว้างขวางกว่าเครือผลิตภัณฑ์ปกติของ Fischer ถ้าจำเป็น Fischer สามารถติดต่อเครือข่ายห้องทดสอบของหุ้นส่วนของเราซึ่งเสนอวิธีการทดสอบของตนเอง เพื่อทำการวัดเพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องได้ ในฐานะลูกค้าของ Fischer คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่าตัวอย่างของคุณจะได้รับการกำหนดคุณสมบัติอ้างอิงโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการทดสอบที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์