การชุบกัลวาไนซ์และการชุบเคลือบ อโนไดซ์

กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและการแปรรูปโลหะ ต้องการการประกันคุณภาพที่ทั้งเข้มงวดและหลากหลายแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการระบุความเข้มข้นของโลหะเหล็กในการชุบกัลวาไนซ์ หรือองค์ประกอบ ความหนาหรือความแข็งระดับจุลภาคของการเคลือบด้วยโลหะ: FISCHER นำเสนอเครื่องมือวัดที่มีความทนทาน ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งทนทานและปรับมาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมสำหรับข้อกำหนดของเทคโนโลยีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

เครื่องมือวัดที่อเนกประสงค์และแม่นยำสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

การใช้งานกับอลูมิเนียม

ทดสอบองค์ประกอบของอลูมิเนียม อัลลอย ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์จาก FISCHER

การเคลือบอโนไดซ์

เทคโนโลยีการวัดสำหรับการระบุคุณสมบัติเชิงกล เช่นเดียวกับ ความหนาของชั้นเคลือบผิวของอโนไดซ์

การใช้งานกับเหล็กกล้า

โซลูชั่นสำหรับการวัดที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้า: การวัดความหนาของชั้นเคลือบผิว การระบุความแข็ง การตรวจวัดส่วนประกอบเฟอร์ไรต์

ติดต่อ FISCHER

Contact

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd.
1232 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 379-9852 , +66 2 379-9853 , +66 92 284 6105
อีเมลล์: thailand@helmutfischer.com
แบบฟอร์มในการติดต่อออนไลน์